Βιομηχανική ψύξη

Συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα κάθε φορά με τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για τη συντήρηση τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους, αλλά και σε μεγαλύτερους χώρους.

Η διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους κατά την παραγωγική διαδικασία και η συντήρηση τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους απαιτείται κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων (αλλαντοβιομηχανία, γαλακτοβιομηχανία κ.α).