ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρία μπορεί να αναλάβει την τακτική συντήριση των εγκατεστημένων συστημάτων, διαμορ΄φονωντας αντίστοιχα το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και είναι σε θέση να διασφαλίσει 24ωρη τεχνική υποστήριξη των πελατών της τόσο σε επίπεδο έκτακτων βλαβών όσο και σε επίπεδο τακτικής συντήρησης.