Η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ιδρύθηκε το 2015, με δραστηριότητα την κατασκευή βιομηχανικών και επαγγελματικών συστημάτων ψύξης.

Διαθέτει και συνεργάζεται με εξειδικευμένο πρωσωπικό σχεδιασμού, μελέτης,  και κατασκευής. Αναλαμβάνει την μελέτη & κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων όλων των ψυκτικών μέσων καθώς και θαλάμων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Κατασκευάζει ψυκτικά συγκροτήματα συμπιεστών προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Παρέχει επίσης, στους πελάτες της όλη την γκάμα των απαραίτητων μηχανημάτων, υλικών και ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρισης μιας ψυκτικής εγκατάστασης.